ภาพกิจกรรมโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

โครงการโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา